Nepenthes

N. Alata - lowland
N. Alata clone B - highland
N. Alata clone F - highland
N. Alata clone M - highland
N. Alata Luzon - highland
N. Bellii x TM
N. Bongso - highland
N. Burbidgea - highland
N. Burkeii x Ventricosa
N. Copelandii Mt. Apo - highland
N. Copelandii Mt. Pasian - highland
N. Copelandii Mt. Pasian - highland
N. Ephippiata - highland
N. Ephippiata - highland
N. Faizaliana
N. Fusca Croacker Range
N. Fusca x Veitchii
N. Khasiana x Tobaica
N. Lowii - highland
N. Lowii x Truncata - highland
N. Maxima Borone - lowland
N. Maxima Borone - lowland
N. Maxima Var. Green? - lowland
N. Maxima Clone L
N. Maxima Clone M
N. Maxima x (Stenophylla x Lowii) - highland
N. Maxima x Ventricosa
N. Maxima x Ventricosa
N. Maxima Dark x Truncata
N. Pilosa x Veitchii - highland
N. Rafflesiana - lowland
N. Rajah - highland
N. Sanguinea - highland
N. Sanguinea Red - highland
N. Sanguinea Purlpe - Highland
N. Sibuyanensis - highland
N. Sibuyanensis x Truncata squat
N. Sibuyanensis x Ventricosa red giant
N. Tomomi x Teveyi
N. Thorelii x Aristolochioides - highland
N. Thorelii x Truncata
N. Truncata - lowland
N. Truncata Highland - highland
N. Truncata Pasian Highland - highland
N. Veitchii Highland x Lowland - highland
N. Ventricosa Red - highland
N. Ventricosa Red x Typical - highland
N. Ventricosa Squat - highland
N. Ventricosa x (Clipeata x Ventricosa) - highland
N. Ventricosa x (Clipeata x Ventricosa) - highland
N. Ventricosa x Aristolochioides - highland
N. Ventricosa x Belii
N. Ventricosa x Macro Vulgaris
N. Ventricosa x Talengensis
N. Ventricosa x TM
N. x